Природна минерална вода Еко Визиана во PET пакување од 0,5l.