За ВИЗИАНА

ЗА ВИЗИАНА

"ТИ СИ ВОДА".

| Визиана е основана во 2002 година. Водата е лесна за пиење со богат хемискои состав погоден за човечкиот организам. Водата ВИЗИАНА MG290 извира на длабочина од околу 200 метри и е најбогата со магнезиум. Производот е цертифициран и се продава во Македонија, Австралија и С.А.Д.

ПОТЕКЛОТО НА ВИЗИАНА

ВО НЕДОПРЕНА ПРИРОДА ВО АТАРОТ НА СЕЛОТО КЛЕЧОВЦИ НА 20КМ ОД КУМАНОВО ДОЛЖ ЖИВОПИСНА ДОЛИНА НА РЕКАТА ПЧИЊА  СЕ НАОЃА БИСЕРОТ НА ПРИРОДАТА ИЗВОРОТ НА VIZIANA Mg290

VIZIANA Mg290 извира од длабочина од 186МЕТРИ.

НА ИЗВОРОТ СЕ ПОЛНИ 2003 ГОДИНА

ЛОКАЛИТЕТОТ ВИЗИАНА  VIZIANUS Е ПОЗНАТ ПО АРХИОЛОШКИ НАОДИ ОД 5ВЕК ОД РИМСКОТО ВЛАДЕЕЊЕ.

Првите истражувања на локалитетот Црквиште се започнати во 2001 година, и во помал обем се изведуваа до 2004 година. Најинтересен наод е токму објектот со апсида откриен во 2003 година – сакрален објект – ранохристијанска црква. Првичните согледувања се дека црквата е настаната во почетокот на 5 век, што ја прави една од најстарите во Македонија. Врз основа на пронајдените монети, крајот на втората фаза на постоење на црквата е определен во периодот 1071-1078 година

Лабораториски контролирана
ВОДА БОГАТА СО МИНЕРАЛИ
НАЈБОАГАТ ВОДА СО МАГНЕЗИУМ
Цертификат за квалитет IASS 01 10 2020

МИНЕРАЛЕН СОСТАВ И КАРАКТЕРИСТИКИ

Настанува со растопување на камен богат со магнезиум, Природно минерализирана со различни анјони и катјони, Mg Viziana е минерална вода богата со магнезиум бикарбонат. За иправна работа на органите во нашиот организам.

Редовно конзумирање на Mg Viziana ги задоволува 100% од потребите за магнезиум во вашиот организам,бидејќи Mg VIZIANA се издвојува по голема количина на природен магнезиум Mg 290 од други извори во својата зона поради својот состав и физичко-хемиските карактеристики.

Минералниот состав е специфичен не само за оваа зона туку и за целиот свет. Причината за ова е меѓусебниот однос на електролитите растворени во Mg VIZIANA, нивната индивидуална количина и нивната вкупна сума, што ја прави Mg VIZIANA единствен извор на природен магнезиум.

Катјони

Mg
290 mg/L
Na
400 mg/L
Ca
55 mg/L
K
50 mg/L

*Анализата на вода е направена во Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Одобрено од Агенција за храна и ветерина

Анјони

HCO3
2500 mg/L
Cl
64 mg/L
SO4
<1.5 mg/L
F
1.0 mg/L

ПРОИЗВОДСТВО

Изворот, производниот погон и складирање на Mg Viziana.

Изворот се наоѓа веднаш до производствениот погон со најнова технологија на машини со капацитет од 5500 шишиња од 1,5l на час, стаклена амбалажа од 2500 шишиња од 0,75l на час со површина од 1100 метри квадратни. Магацински простор за складирање од 800 метри квадратни по најнова, најсовремена најбезбедна, технологија за складирање на флаширана вода.

ДИСТРИБУЦИЈА

СИМО ПРОМ ТЕТОВО

АЛПОЈО ОХРИД

МАЛИНА ВЕЛЕС

СТОЈАНОВСКИ ЕД КОЧАНИ

АПЛИКАЦИЈА ЗА ДИСТРИБУТЕР

    Дали веќе сте дистрибутер?

    mk_MK