Природна минерална лесно газирана вода Визиана во PET пакување од 1,5l.