Природна минерална вода Визиана со вкус на лимон во PET пакување од 1.5l.